Løsninger

Oslo Epoxybelegg leverer gulvløsninger til alle typer bygg og bruksområder. Hvert segment stiller forskjellige krav til gulvets slitestyrke og estetiske inntrykk, og vi har gulvsystemer som tilfredsstiller de fleste behov.

Vi tilrettelegger og skreddersyr de erfaringsmessige best egnede løsninger for å imøtekomme din bedrifts ønsker og behov.

Tradisjonelt har støpeasfalt vært den foretrukne overflatebehandlingen i norske parkeringshus og garasjeanlegg. De siste ti årene har derimot polyuretanbaserte gulvbelegg overtatt som markedsleder.

De senere årene har herdeplast leverandører verden over i stor stil utviklet produkter tilpasset offentlige miljø. Tradisjonelt har herdeplastgulv vært forbeholdt industrielle formal.

Hvilke tjenester tilbyr Oslo Epoxybelegg?

Oslo Epoxybelegg installerer slitesterke gulvbelegg på eksisterende flytsparkel, påstøp- og betongunderlag. Ved behov oppretting av ujevnt underlag eller sparkling og støping av ny flate, påtar vi oss disse oppgavene i samarbeid med ledende produktleverandører. Ta kontakt for et komplett og konkurransedyktig gulvtilbud.

Oslo Epoxybelegg installerer slitesterke gulvbelegg til alle typer industri, parkeringshus/ garasjer og offentlige miljø. Les mer om våre belegg under Markeder.

Ved behov for avretting av underlaget før installasjon av belegg utfører Oslo Epoxybelegg flytsparkling av små og store flater.  Vi samarbeider med ledende leverandører og avretter alle typer underlag. Det finnes et stort antall sparkeltyper på markedet, og vi anbefaler alltid den løsningen som møter kundens behov og ønsker på best måte.

Oslo Epoxybelegg samarbeider med ledende aktører innen betongstøping. I samspill med disse utfører vi forskaling, støping av betongsåler samt påstøp for avretting og oppretting av underlaget.

Oslo Epoxybelegg utfører et bredt spekter av håndverkstjenester som:

  • Kjerneboring
  • Telting
  • Betongsliping
  • Støvbinding
  • Oppmerking
  • Forskaling
  • Snekkerarbeider, konstruksjonsutbedringer etc.
  • Tetting og reparasjon av underlag

Hvilke gulvløsninger har vi?

Herdeplastbelegg leveres i et stort antall typer og varianter. De mest kjente beleggstypene bygges opp av plastene epoxy, polyuretan og acyrl, hver med sine funksjoner og egenskaper.

Epoxy
Løsemiddelfri epoxy er en allrounder og per dags dato den dominerende herdeplasten i Norge.
Polyuretan
Polyuretan er den herdeplasten som har økt mest i sitt bruk de siste ti årene.
Acryl
Acryl besitter mange av de samme kvalitetene som epoxy, men er mer eller mindre for et spesialprodukt å regne.

Kort om oss

Oslo Epoxybelegg leverer gulv til alle typer industri, parkeringshus / garasjer og offentlige miljø. Våre produktleverandører tilbyr et svært bredt spekter av gulvsystemer, og vi kan derfor installere løsninger som møter alle typer utfordringer og behov.

Bedriften har en klar oppfatning av at kunden alltid kommer i første rekke, og vi strekker oss svært langt for å være en fleksibel, enkel og handlekraftig samarbeidspartner før, under og etter installasjon. Kontakt oss gjerne for et informasjonsmøte, befaring av gulvarealer eller for et konkret pristilbud på aktuelle prosjekter.

Kontaktinformasjon

Adresse: Osloveien 70, 1914 Ytre Enebakk
Telefon: 94 15 10 72
Epost: post@epoxybelegg.no
Org.nr: NO 820 701 372 MVA

Oslo Epoxybelegg er registrert i:

StartBANK
productxchange