Gulvløsninger fra Oslo Epoxybelegg

Herdeplastbelegg leveres i et stort antall typer og varianter. De mest kjente beleggstypene bygges opp av plastene epoxy, polyuretan og acryl, hver med sine funksjoner og egenskaper:

Epoxy

Løsemiddelfri epoxy er en allrounder og per dags dato den dominerende herdeplasten i Norge. Dette fordi den har svært gode tekniske egenskaper, gir et estetisk tilfredsstillende utseende og har vist seg å være meget slitesterk og stabil over tid. Epoxygulv leveres i tre varianter: mailing, coating og belegg.

  • Epoxymaling er en 2-komponent, diffusjonsåpent, pigmentert og vannbasert maling, ofte benyttet til forsegling og beskyttelse av ny og gammel betong. Malingen legges normalt i to strøk, og har en tørrfilmtykkelse på ca 0,2 mm. Den begrensede tykkelsen gjør at løsningen er best egnet for gulv hvor belastninger en begrenset, typisk lager, ganger og tekniske rom med lett trafikk.
  • Coating er et 2-komponent, pigmentert tynnbelegg for lett til middels trafikkerte gulvarealer. Løsningen bygger ca 0,5 mm, og installeres i hovedsak på lager, verksteder, personal- og tekniske rom etc.
  • Epoxybelegg er et 3- komponent, pigmentert gulvsystem for arealer med middels til tung trafikk. Et belegg kjennetegnes ved at det har tykkelser fra 1,5 mm til ca 8 mm. Systemene leveres i et betydelig antall varianter, og egner seg godt i arealer hvor det er store tekniske belastninger eller strenge krav til estetikk. Gulvene installeres med glatt eller sklisikker overflate etter ønske.

Polyuretan

Polyuretan er den herdeplasten som har økt mest i sitt bruk de siste ti årene. Produktet levers som belegg og kommer i to varianter: polyuretanbelegg og polyuretanmørtel.

  • Polyuretanbelegg leveres som 2- eller 3- komponents system, og kjennetegnes best ved sin fleksibilitet. Løsningene har samme utseende og uttrykk som epoxybelegg, men er i kraft av sin fleksibilitet bedre egnet i arealer hvor det er bevegelser i underlaget eller fare for rissdannelser. Beleggene installeres hovedsakelig med sklisikker overflate i parkeringsanlegg, garasjer og på balkonger, men kan også legges som et selvjevnende belegg med glatt overflate i industri og offentlige miljø.
  • Polyuretanmørtel er et 4- komponent, pigmentert belegg for næringsmiddelindustri. Løsningene legges i fra 6 mm til 9 mm tykkelse, og tåler tøffe kjemiske, mekaniske og termiske belastninger (opp til 120 °C).

Acryl

Acryl besitter mange av de samme kvalitetene som epoxy, men er mer eller mindre for et spesialprodukt å regne. Dette fordi produktene er svært illeluktende og krever god ventilasjon ved legging, og har i tillegg en noe høyere produktkost enn mer tradisjonelle gulvløsninger. Acrylbelegg har derimot to unike egenskaper; løsningene er ferdig herdet på to timer og kan legges i temperaturer ned mot 0 °C.

 

Ta en titt på våre gulvløsninger for parkeringshus/garasjer, industri, lagergulv og offentlige miljø.