Gulvløsninger til parkeringshus / garasjer

Tradisjonelt har støpeasfalt vært den foretrukne overflatebehandlingen i norske parkeringshus og garasjeanlegg. De siste ti årene har derimot polyuretanbaserte gulvbelegg overtatt som markedsleder, dette fordi produktene innehar tekniske kvaliteter som bedre ivaretar betongkonstruksjonen, hindrer korrosjon i armering og gir anleggene en lys og estetisk finish:

Belegget takler store bevegelser i underlaget
Polyuretanbaserte parkeringshusbelegg legges med forskjellig fleksibilitet. På plasstøpt betong, gammel asfalt/ støpeasfalt og flytsparkel velges normalt en løsning som håndterer rissbredde opp til 0,3 mm. Legges belegget rett på hulldekker/ DT elementer installeres en glassfiberarmert membran over alle skjøter og oppsamlingspunkt, noe som øker systemenes rissoverbyggende egenskaper i kritiske områder til 1 mm.

Bygger kun 3 mm og reduserer belastningen på konstruksjonen (5-6 kg/m2)
Til tross for at systemet består av tre lag, bygger belegget kun 3 mm. I de fleste norske parkeringshus er takhøyden begrenset, og det kan derfor være ønskelig å minimere overflatebehandlingens tykkelse. Til sammenlikning bygger asfalt og støpeasfalt 20-50 mm. Belastningen på underlaget begrenses også betraktelig, da denne type løsning er opp til ti ganger lettere enn asfalt og støpeasfalt.

Tåler alle aktuelle kjemikalier
Belegget er kjemikaliebestandig mot alle aktuelle kjemikalier. I motsetning til asfalt og støpeasfalt som får store skader av salt- og oljesøl, vil ikke de polyuretanbaserte parkeringshusbeleggene påvirkes av disse produktene. Kjemikaliene trenger ikke gjennom underlaget og skader armeringen slik tilfellet er ved andre løsninger. Slike skader er ofte meget kostbare å rehabilitere i ettertid.

100 % tett
Systemene er 100% vanntette. Det installeres 10 cm sokkel slik at man unngår lekkasje på utsatte områder mellom gulv og vegg.

Overflaten leveres i syv farger
Parkeringshusbeleggene leveres i syv forskjellige farger. Er det ønskelig å skille ut parkeringsplasser i fra kjørearealer med to forskjellige farger, gjøres dette uten tillegg i pris. Ønsker man en tredje farge i f.eks. gangarealer, fotgjengerfelt, handikap plasser osv. installeres det uten store ekstrakostnader. Systemene gir kunden et meget estetisk tilfredsstillende og lyst parkeringshus, noe ingen konkurrerende produkttyper kan vise til.

Øker sikkerheten
Beleggene reflekterer lys i mye større grad enn asfalt. I kombinasjon med forskjellige farger for å markere kjøresoner, oppstilling og evt. gangsoner gir det bedre oversikt og sikkerhet i parkeringshuset. Vi anbefaler konsekvent å skille ut disse arealene, da det viser seg at dette øker kundens sikkerhet betraktelig.

Her kan du lese mer om våre gulvløsninger for industri, offentlige miljø og lagergulv.